Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser vårterminen 2021

FYD111 Elektronik 3: Digitalteknik (start januari)

Kursen behandlar talsystem, logisk algebra, logikkretsar och kombinatoriska kretsar, vippor, latchar och sekvenskretsar, AD och DA-omvandlare. Integrerade kretsar. Tillståndsgrafer och tillstånds-maskiner, Mealys och Moores modeller. Tillståndsminimering, skiftregister. Karnaugh-diagram. De Morgans lagar. Avkodare och multiplexer. TTL- vs CMOS-teknologi, CPLD, FPGA och ASICs. Halvledarminnen, RAM, ROM, EEPROM, SRAM, DRAM och flash. Vi använder Multisim för simuleringar.

FYD302 LabVIEW-programmering (start januari)

Kursen behandlar det grafiska programspråket LabVIEW för mätdatainsamling. Detta inkluderar användargränssnitt, simulering av mätsystem, signalbehandling, datainsamling och signalgenerering med mätinstrument, datainsamling och signalgenerering med datainsamlingskort, styrning och reglering av ett system samt nätverk, TCP/IP och fjärrstyrning.

FYD421 C#-programmering, del 1 (start januari)

Vi utnyttjar C#-programmering, för att utveckla Windows-baserade mätapplikationer samt analysprogram för mätdata. Eleven kommer också att inhämta kunskaper i dynamiska länkningsbibliotek (DLL:er), .NET teknologi etc.

FYD500 Introduktion till Linux (start mars)

Kursen behandlar grundläggande Linux, textbaserade Linuxkommandon, pipor, strömmar och omdirigeringar, hantering av konton, användare och rättigheter, ägare och grupper, filhantering (fil- och katalogstrukturer), skalhantering och script, STDOUT, STDERROR, processer, versionshantering, projektgrupper och versionshantering (CVS), editorer, kompilatorer, kompilering och länkning, make och makefile, objektsfiler och exekverbara filer, grafiska bibliotek och grafiska utvecklingsmiljöer.

FYD450 Projektarbete (start januari)

Kursen är projektorienterad och ska utgöra en fördjupning av något av programmets huvudområden (elektronik, programmering eller mätteknik). Studenten tilldelas en begränsad uppgift som ska tidsplaneras, utföras, levereras och rapporteras. Delmål och milstolpar ställs upp och redovisas kontinuerligt. Arbetet kan utföras individuellt eller i par om två. Arbetet kan utföras på institutionen eller på annan arbetsplats. Projektet redovisas både muntligt och skriftligt. Kursen är obligatorisk för examen från Datorstödd Fysikalisk Mätteknik.

FYD130 Elektrisk mätteknik (start mars)

Kursen behandlar elektriska mätsystem. Detta inkluderar sensorer och givarteknik, förstärkare, filter, AD-omvandlare och grundläggande data- och signalbehandling. En stor del av tiden ägnas åt instrumenthantering (bordsmultimeter, signalgenerator, digitala oscilloskop) ochdärför är en stor del av kurstiden förlagd till vårt ET-labb. Förutom laborationer med instrumenthantering laborerar vi även på givare och förstärkare (framför allt instrumentförstärkare) och AD-omvandlare. Ett annat stort inslag är hantering av oönskade kabelfenomen (pulsreflektion) och kabelterminering. Kursen avslutas med en skriftling tentamen.

FYD600 Djup maskinlärning och förstärkningsinlärning (start januari)

Kursen behandlar djup maskininlärning med hjälp av artificiella neurala nätverk, övervakad inlärning och förstärkningsinlärning. Man får lära sig att implementera neurala nätverk i olika programspråk (till exempel Python) och ställa upp ett strategioptimeringsproblem med hjälp av förstärkningsinlärning.

FYD431 C#-programmering, del 2 (start mars)

Främsta målet här är att skriva C#-program för att hantera och styra avancerade moderna mätsystem och mätsignaler. Man får en god insikt i programstruktur och felsökning i C#-miljö och fördjupade kunskaper om styrning av och kommunikation med moderna mätinstrument.

FYD085 Grundkurs i MATLAB (start mars)

Denna grundkurs lär ut en grunduppsättning av de vanligaste MATLAB-kommandona och vi löser matematiska problem både från kommandoraden och med hjälp av M-filer. Man lär sig att presentera data grafiskt i MATLAB och beskriva och hantera matriser. Vi skriver funktioner och pratar om slumptal och Monte Carlo-simuleringar i MATLAB. Vi pratar också om vilka risker det finns med att förlita sig på numeriska beräkningar.
 

Sidansvarig: Ingvar Albinsson|Sidan uppdaterades: 2019-09-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.physics.gu.se/utbildning/kurser/kvallskurser-dfm/vt-21/
Utskriftsdatum: 2020-02-20