Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fysik på universitet eller på teknisk högskola?

Skall jag läsa fysik på ett universitet eller teknisk fysik på en teknisk högskola? Utbildningarna skiljer sig åt en del och kännedom om detta kan underlätta valet.

Både utbildningen vid Göteborgs universitet och vid Chalmers tekniska högskola är mycket bra, och arbetsmarknaden efter examen är i båda fallen god - och i stort sett gemensam för de två utbildningarna.

Skillnader i utbildningarna

Naturvetenskap jämfört med teknik

Fysikutbildningen på Göteborgs universitet ger under de fem första terminerna en bred och djup kunskap om fysikens alla kärnområden:

  • Den klassiska mekaniken
  • Relativitetsteorin
  • Elektromagnetismen
  • Vågrörelseläran
  • Termodynamiken
  • Kvantmekaniken.

De övriga ämnen som läses - matematik, experimentell metodik och numersika metoder - är vad som behövs för att klara av och förstå denna fysik. Efter fem terminer väljer du kurser fritt efter eget intresse.

Under motsvarande period med obligatoriska kurser på civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik läses liknande fysikkurser som på universitet men dessutom kurser av mer teknisk natur (t.ex. hållfasthetslära och elektronik). Man täcker ett något större kunskapsområde på Chalmers, men har å andra sidan mindre tid för fysiken. På Göteborgs universitet ges mer tid och möjlighet att tränga djupare in i fysiken.

Fysik är ett ämne som kräver mycket tid och funderande — Göteborgs universitet erbjuder mycket goda möjligheter till detta. Man skulle kunna säga att det på Göteborgs universitet finns en starkare betoning på naturvetenskap, och att man på Chalmers betonar tekniken.

Hur undervisningen är uppbyggd

Fysikstudenten på Göteborgs universitet har färre undervisningstimmar än Chalmersstudenten. Detta är en del av universitetets idé och själ. Universitetet är inte en skola där man sitter på lektioner hela dagen och har läxor. Det allra viktigaste är istället de egna studierna - antingen hemma eller på universitetet och gärna tillsammans med studiekamraterna.

Det senare uppmuntras genom att många av kurserna har inlämningsuppgifter som får lösas i grupp men också kan ge poäng på tentamen. Idén här är att man lär sig mycket på att samtala och diskutera med sina studiekamrater och att förklara för varandra. Föreläsningarna, laborationerna och lärarna är viktiga hjälpmedel för studenten i hans eller hennes strävan efter kunskap och lärdom - men i slutändan är det det egna arbetet som är avgörande.

Universitetsstudenten har alltså en större frihet - en frihet under ansvar.

Ankytningen till forskningen

Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är en institution med många lärare som nästan alla också är aktiva forskare och relativt få studenter. Atmosfären är informell med nära kontakter mellan studenter och mellan utbildning och forskning.

Vi anser att denna forskningsanknytning är viktig för att upprätthålla kvalitén i undervisningen. Vår erfarenhet är också att forskningsanknytningen stimulerar undervisningen och studenterna. Många av våra studenter funderar på att i framtiden fortsätta med forskarutbildning i fysik - för dessa är den nära kontakten med forskarna och forskningen av särskilt stor betydelse.

Mentorer och karriärplanering

För studenter på vårt fysikprogram finns sedan några år ett mentorsystem där du som student får en nära och personlig kontakt med en av institutionens lärare. Denne lärare följer dig under de två första årens studier. Genom mentorgruppen får du också en bra kontakt med dina studiekamrater.

Sidansvarig: Robert Karlsson|Sidan uppdaterades: 2015-01-14

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?